پنج شنبه،03 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي اداره بازرسي

   اداره بازرسي ،‌ارزيابي عملكردو پاسخگوئي به شكايات دانشگاه علوم پزشكي لرستان:


   اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات ، بعنوان يكي از واحدهاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه علوم پزشكي مي باشد . بطور كلي وظايف بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات از كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را عهده دار مي باشد  .
   اين اداره به منظور ارائه خدمات بهتر، بررسي نقطه نظرات، پيشنهادات، انتقادات و عملكرد مسئولين و كارمندان دانشگاه از لحاظ سرعت، دقت، انظباط كاري، پيشگيري از فساد اداري، ارتقاء شفافيت، ضابطه مداري، توجه و حساسيت در كنترل و انظباط مالي، و نهايتاً تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دربخش وظايف محوله دانشگاه علوم پزشكي را به عهده دارد .
   در اين راستا تحقق اهداف از طريق  بازرسي هاي دوره اي و نظارت بر عملكرد مجموعه عظيم دانشگاه علوم پزشكي لرستان ، خصوصاً از بعد پيشگيرانه تخلفات احتمالي دنبال مي شود . به تعبير ديگر حصول اطمينان از حسن جريان امور، تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و ترسيم معيارهاي ارزيابي عملكرد سازمانها و مديريت هاي تابعه و تجزيه و تحليل يافته ها و ارزيابي هاي انجام شده كه نهايتاً به ارائه گزارشهاي كارشناسي توأم با راهكارهاي سازنده  به رياست محترم دانشگاه  ميگردد، از جمله اقداماتي است كه جايگاه اين حوزه را در سياست گذاريها و ارزيابي هاي دانشگاه علوم پزشكي  مشخص مي نمايد .
    

    اجراي بخشنامه 216674/1804 مورخ 16/12/84 سازمان مديريت و برنامه ريزي در رابطه با اجراي آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه :
   براساس بند (2ـ‌1) شرح وظايف ارسالي اين دفتر ضمن كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان ملزم به تهيه برنامه هاي بازرسي هاي مستمر و دوره اي و ... از واحدهاي سازماني به منظور سنجش ميزان مطابقت عمل و عملكرد پرسنل با اهداف برنامه ها دستورالعملها ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي سازمان و ارائه گزارشات نوبه اي در فواصل ماهانه و ... بوده كه النهايه نتيجه جهت استحضار رياست محترم دانشگاه مرتبا" ارسال مي گردد.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27646937 آخرین به روزرسانی: 03 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.47939491271973 seconds.
memoryUsage : 5902Kb